2019-06-27     Cypriana, Emanueli, Władysława     "Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka". Henry Saka    
Strona główna -> Informacje dla rodziców

Regulamin wycieczki

Uczestnik wycieczki szkolnej obowiązany jest do:

1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.

2. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.

3. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

4. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.

5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.

6. Zachowywania się w kulturalny sposób.

7. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.

8. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach  i o wszystkich problemach.

9. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.

10. Przestrzegania regulaminu.

 W czasie wycieczki zabronione jest:

1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.

2. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.

3. Palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków.

 Zobowiązanie uczniów:

Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

                                                        .....................................................................................

                                                                                         podpis uczestników wycieczki

                                                                       ……………………………………………………….

                                                                       ……………………………………………………….

              Akceptacja Dyrektora Szkoły:           

 ………………………………………                         

 REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższych wymagań:

1. Jesteśmy zdyscyplinowani i życzliwi. Dbamy o dobrą opinię swojej klasy i szkoły. Dokładnie wywiązujemy się z powierzonych zadań i obowiązków.

2. Punktualnie stawiamy się na zbiórce w wyznaczonym miejscu i odpowiednio się zachowujemy ( nie biegamy, nie oddalamy się, nie krzyczymy).

3. Pamiętamy o odpowiednim stroju i ekwipunku ( w zależności od rodzaju wycieczki).

4. W czasie podróży:

• zajmujemy wyznaczone miejsce;

• nie przemieszczamy się i nie stoimy;

• nie otwieramy drzwi, okien, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu;

• nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi;

• nie śmiecimy i nie hałasujemy.

5. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia kierownika lub opiekuna wycieczki.

6. Złe samopoczucie i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie zgłaszamy kierownikowi lub opiekunowi wycieczki.

7. Bezwzględnie przestrzegamy zasad dobrego wychowania.

8. Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa.

9. Bierzemy aktywny udział w zajęciach programowych.

10. Świadomi szkodliwości nałogów nie pijemy napojów alkoholowych, nie palimy tytoniu, nie zażywamy środków odurzających.

 

                Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (gł. zakazu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, samowolnego oddalania się, niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych, niesubordynacji) zobowiązuje kierownika wycieczki do powiadomienia rodziców i dyrektora szkoły oraz obniżenia oceny zachowania.

 

 

…………………, dn. .....................................                  Podpisy uczestników:

............................................................................................................................

 

Akceptacja dyrektora szkoły:

 

……………………………………………………………..

Prezentacja - Jak uchronić nasze dzieci przed niebezpieczeństwem w wirtualnym świecie

Prezentacja - Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w internecie elementarz dla rodziców