2020-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    
Strona główna -> Publikacje nauczycieli

Świeć gwiazdeczko… Dla Babci i Dziadka

 

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najmilszych
i najsympatyczniejszych dni w roku. Od wielu już lat w kalendarz uroczystości szkolnych Zespołu Szkół w Koniuszowej na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka.

Zespół Szkół w Koniuszowej upamiętnił to wydarzenie 17 stycznia, goszcząc w swoich progach bardzo wielu miłych gości. Sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, którą odprawił ks. Marcin Bukowiec, a następnie dyrektor szkoły zaprosił zebranych gości na występ najmłodszych uczniów.

To już 6 rok, kiedy przypada mi w udziale zaszczyt powitania Was w progach naszej szkoły. Jestem bardzo zadowolony, że z roku na rok, coraz więcej osób korzysta z naszego zaproszenia. Swoją ciężką pracą zasłużyliście bowiem, drodzy Seniorzy na nasz szacunek i wdzięczność, którą chcemy dzisiaj w tak skromny sposób Wam przekazać. - powiedział Jarosław Gliński - dyr. Zespołu Szkół w Koniuszowej

Dzieci z oddziałów przedszkolnych pod opieką wychowawczyń przygotowały wspaniały program artystyczny przepełniony radością, śpiewem, tańcem i muzyką. Nasi wychowankowie chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i dziadkom. To przecież od nich dzieci otrzymują wiele ciepła i dobra, za które warto i trzeba dziękować. Występ małych aktorów wywołał u babć i dziadków ogromną radość i wzruszenie. Gromkimi brawami podziękowali oni swoim ukochanym wnukom za występ. Po występie życzenia Seniorom złożyli Wójt Gminy Korzenna - Leszek Skowron wraz z Radnym Gminy Korzenna - Jackem Fornaglem oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej - Jarosław Gliński. Następnie przyszedł czas, aby dzieci wręczyły swoim ukochanym Babciom i Dziadkom prezenty, które przygotowały wraz z nauczycielkami oddziałów przedszkolnych. Po części artystycznej zaproszono wszystkich na poczęstunek. Nie zabrakło wspólnych rozmów i śpiewu przy dźwiękach akordeonu. Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości i uśmiechu. Szczęśliwe, uśmiechnięte, a nawet rozpromienione twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak w dniu ich występu.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości - Panu Wójtowi Gminy Korzenna - Leszkowi Skowronowi, Radnemu Gminy Korzenna - Jackowi Fornaglowi, Sołtysowi Koniuszowej - Zbigniewowi Sobczykowi a przede wszystkim członkom Rady Rodziców wraz z Panem Przewodniczącym Pawłem Gargulą. Dziękuję także Pani Ewelinie Kociołek i Pani Zofii Michalik za przygotowanie pięknego przedstawienia oraz nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu dekoracji i poczęstunku- powiedział dyrektor

Ewelina Kociołek

 

 

 

 

 

PROJEKT "JUŻ PŁYWAM"


Od 20 marca do 12 czerwca i od 18 września do 20 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej realizowany był Małopolski  Projekt Nauki Pływania „Już pływam”. Programem objęto 30 uczniów z klas     I-III. Zajęcia odbywały się na basenie w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym im. Ojca Pio w Stróżach. Pod czujnym okiem instruktora uczniowie ćwiczyli i uczyli się pływać. Przeprowadzono po 20 godzin nauki pływania dla każdej grupy. Nauka pływania odbywała się w grupach 15- osobowych.  Dzięki temu uczniowie nauczyli się pływać w stopniu podstawowym, zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie oraz dowiedzieli się, jak zapobiegać zagrożeniom, jakie niesie ze sobą woda. Dzieci z wielkim zapałem i radością brały udział w zajęciach. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego i Wójta Gminy Korzenna.