2020-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    
Strona główna -> Indywidualizacja nauczania

 

 

W naszej szkole realizowany jest projekt Indywidualizacja nauczania w zakresie niwelowania trudności w przyswajaniu programu uczniów klas od I-III szkół podstawowych w Gminie Korzenna” nr projektu POKL.09.01.02.-12-081/11. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

Od września  2012r. prowadzone są następujące rodzaje zajęć:

 

  • Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

  •  Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
  •  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  •  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Zajęcia prowadzą wyspecjalizowani  nauczycie z edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego:  Małgorzata Kmak, Maria Rola, Halina Damasiewicz,  Zofia Michalik.  Zajęcia prowadzone są  w atrakcyjny sposób, ciekawymi i  różnorodnymi  metodami .  Dzieci bardzo chętnie i systematycznie uczęszczają na zajęcia.

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska