2018-02-22     Małgorzaty, Marty, Nikifora     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna -> Projekty

 

            Projekt pt. „Zagospodarowanie terenu, który jest nam potrzebny” uczniowie Zespołu Szkół w Koniuszowej realizują jako „Młodzieżowi e-inspiratorzy” w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”,  finansowanego z Funduszy EOG. Koordynatorem prac 10 zespołów projektowych jest Pan Krzysztof Małota.

Młodzieżowi e-inspiratorzyz Koniuszowej

Realizując drugi etap projektu o charakterze proobywatelskim pt. „Zagospodarowanie terenu, który jest nam potrzebny” grupa projektowa z Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej 15 marca 2016r. zorganizowała w szkole spotkanie. Uczestniczyli w nim wójt Gminy Korzenna Pan Leszek Skowron, Dyrektor szkoły Jarosław Gliński, sołtys Koniuszowej Zbigniew Sobczyk,  Przewodniczący Rady Rodziców - Pan Paweł Gargula, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie Gimnazjum.

Wstępnie pomysł spotkania obejmował zorganizowanie meczu piłki nożnej między rodzicami i przedstawicielami władz lokalnych a młodzieżą. Organizatorzy liczyli, że przy wsparciu gminnych samorządowców uda się zagospodarować teren w Koniuszowej, który stałby się wielofunkcyjnym boiskiem sportowym  i służyłby społeczności lokalnej.

Niestety pora roku nie sprzyja organizacji meczu, a czas na realizację projektu dobiegał końca. W związku z tym, zapadła decyzja, aby zorganizować spotkanie. Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły uczniowie przedstawili swoje dotychczasowe działania i zaprezentowali filmik, który nagrali. Następnie głos zabrał wójt Gminy Korzenna Pan Leszek Skowron i bardzo mile wszystkich zaskoczył. W swoim wystąpieniu poinformował, że w grudniu został sfinalizowany zakup gruntu pod boisko w Koniuszowej. Oświadczył przy tym, że doceniając zaangażowanie młodzieży w Koniuszowej, ma dla nas propozycję realizacji projektu zagospodarowania przyszłego obiektu sportowego. Uczniowie zasypali Pana Wójta licznymi pytaniami: w jaki czasie inwestycja będzie zakończona? Czy, oprócz boiska do piłki nożnej, można zaplanować kort tenisowy? Czy można planować również boisko do piłki siatkowej? Kto będzie mógł korzystać z obiektu? Czy wybudowane boisko będzie otwarte dla młodzieży, czy będzie można z niego korzystać w czasie wolnym od nauki? (w weekendy, wakacje)? Kogo własnością będzie boisko? Podsumowując całość Pan Wójt zadeklarował, że zaprosi uczniów na posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Korzenna, na którym, uczniowie będą mogli przedstawić przygotowany przez siebie projekt zagospodarowania przyszłego obiektu sportowego. Spotkanie było tak ciekawe, że jego czas z planowanych 45 minut wydłużył się do 1,5 godziny.

Dzięki Przewodniczącemu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Koniuszowej, odbędzie się także planowany mecz pomiędzy rodzicami i uczniami z udziałem nauczycieli i władz samorządowych. Pan Paweł Gargula, sędzia piłkarski, obiecał pomoc przy jego organizacji, a termin został przesunięty na maj – czerwiec w zależności od warunków atmosferycznych. Pan wójt także obiecał swój udział w meczu, oczywiście jako jeden z zawodników.

 

- Realizując projekt młodzież, nie tylko uczy się współpracy i współdziałania w grupie, ale także bardziej interesuje się sprawami społeczności lokalnej, kształtuje u siebie poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro, a to są jedne z najważniejszych cech społeczeństwa obywatelskiego. – podsumowuje Joanna Dźwigniewska-Gargula opiekunka grupy projektowej.

 - Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowych działań szkolnego koordynatora projektu Pani Joanny Dźwigniewskiej Gargula oraz z udziału naszej szkoły w tym projekcie, ponieważ inspiruje on uczniów do działania a także do "brania spraw we własne ręce" - dzięki inicjatywie Pana Wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona - uczniowie szkoły otrzymali niepowtarzalną szansę opracowania i przedstawienia Radnym Gminy Korzenna koncepcji zagospodarowania terenu, z którego oni sami będą później korzystać. - Jarosław Gliński - Dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej.

 

 

 

 

 

 

Projekt Na Własne Konto

Przygoda z Ekonomią - Projekt Na Własne Konto

 

W czasie ferii w Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Zespole Szkół w Koniuszowej dzieci realizowały program edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto". Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu 16 uczniów naszego gimnazjum uczestniczy w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Zajęcia prowadziła Joanna Dźwigniewska – Gargula wraz ze studentką Anną Rogowską.

Podczas II półrocza uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - teczkę spółdzielni uczniowskiej oraz reklamę spółdzielni uczniowskiej.

Celem programu „Na Własne Konto" jest:

  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

 

 

Program edukacji ekonomicznej młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

 

Grupa uczniów Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Zespole Szkół w Koniuszowej realizuje projekt „Na Własne Konto", którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, koordynuje go Urząd Gminy w Korzennej, a prowadzi Joanna Dźwigniewska-Gargula. Program służy przybliżeniu wiedzy ekonomicznej uczniom gimnazjów z terenów wiejskich. Ma kształtować wśród nich postawę przedsiębiorczą oraz pomagać w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej, czyli umożliwi im lepszy start w dorosłe życie. W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii.

W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych młodzież poznała podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne. Uczestniczyła w dwóch wyjazdach: do banku PEKAO S.A. w Nowym Sączu oraz do dwóch  firm działające na terenie naszej gminy: Mo-Bruk-u i GRAND-u. Przygotowywała wpisy na naszego bloga oraz brała udział w konkurs - Najlepszy Uczeń 2016.

Nie do końca jest to nauka, w uczniowskim rozumowaniu, raczej zabawa, która pozwala poszerzyć wiadomości, a zwłaszcza zdobyć nowe umiejętności poprzez takie działanie, jak: zabawę, wycieczki, wywiady, inscenizację itp. Integracja, miła atmosfera i poczucie bezpieczeństwa - to wszystko towarzyszyło uczniom podczas zajęć, mimo rywalizacji pomiędzy nimi. „Takie współzawodnictwo miało same pozytywne strony – zwiększało zaangażowanie i nasze skupienie na temacie, co z pewnością przełoży się na ilość przyswajanych informacji.” - stwierdziła jedna z uczestniczek zajęć.

Podczas zajęć w II półroczu uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - teczkę spółdzielni uczniowskiej oraz reklamę spółdzielni uczniowskiej.