2015-07-01     Bogusza, Haliny, Mariana     "Radość przeżywa się tylko w tedy, gdy sprawia się ją innym". Karl Barth    
Strona główna -> Rada Rodziców

Konto Bankowe Rady Rodziców Zespołu Szkół w Koniuszowej –  numer konta
Bank Spółdzielczy w Grybowie o/Korzenna 84 87971026 0020 0295 5575 0002

Zespół Szkół w Koniuszowej, KONIUSZOWA 203, 33-326 Mogilno

Wszystkich chcących wesprzeć naszą Szkołę prosimy o wpłaty na podane wyżej konto.

 

 Regulamin Rady Rodziców

 

Członkowie Rady Rodziców

Zespołu Szkół w Koniuszowej

Rok szkolny 2014-2015

 

 


1.Paweł Gargula - Przewodniczący

2. Arkadiusz Kopieński - Zastępca Przewodniczącego

3. Ewelina Kociołek - Sekretarz

4. Iwona Fornagiel - Skarbnik

5. Danuta Janawa

 6. Agata Janiszewska

7. Justyna Kazana

8. Tatiana Kociołek

9. Marta Kiełbasa

10. Marek Michalik

11. Jarosław Ogorzałek 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska