2020-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    
Strona główna -> Rada Rodziców

Konto Bankowe Rady Rodziców

–  numer konta Bank Spółdzielczy w Grybowie o/Korzenna

35 8797 1026 0020 0296 3293 0001

Szkoła Podstawowa

im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

 KONIUSZOWA 203, 33-326 Mogilno

Wszystkich chcących wesprzeć naszą Szkołę prosimy o wpłaty na podane wyżej konto.

 

 Regulamin Rady Rodziców

 

Członkowie Rady Rodziców

Zespołu Szkół w Koniuszowej

Rok szkolny 2017-2018

 

 


1.  Joanna Kożuch - Przewodnicząca

2.  Andrzej Sierotowicz - Zastępca Przewodniczącego

3.  Krystyna Kostecka - Sekretarz

4.  Paulina Bacia - Skarbnik

5.  Małgorzata Brzegowy

6.  Małgorzata Głód

7.  Marta Jakubowska

8.   Arkadiusz Kopieński

9.  Anna Reimschussl

10. Mirosław Rzepka

11. Ewa Siedlarz

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska