2020-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    
Strona główna -> Podręczniki

 


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej


 

ROK SZKOLNY 2016/2017oddział przedszkolny OA – 3 i 4 – latki

 

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo - uwagi

Wychowanie     przedszkolne

Wiesława Żaba - Żabińska

Dzieci 4 – letnie:
„Kolorowy Start” – pakiet:
 Karty pracy (części 1-2)
Wyprawka plastyczna w teczce
Książka

Dzieci 3 – letnie:
„Kolorowy Start” – katy pracy cz.1., cz.2.

MAC Edukacja

 

 

oddział przedszkolny OB – 5 i 6 – latki

 

Zajęcia edukacyjne

Autor

Tytuł

Wydawnictwo - uwagi

Wychowanie przedszkolne

Wiesława Żaba-Żabińska

„Kolorowy start”- pakiet dla 5.6 latków z językiem angielskim

MAC Edukacja

 

 

 

 Wykaz podręczników dla klasy  I  szkoły podstawowej   na rok szkolny 2016/2017

 

 Zajęcia edukacyjne

 

Autor

 

Tytuł

 

Wydawnictwo  uwagi

Edukacja wczesnoszkolna

Maria Lorek , Lidia Wollman

Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej cz. 1,2,3, 4 .

MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Borchard, Jolanta Brzózka, Katarzyna Janiec i inni.

Ćwiczenia z pomysłem                        cz. 1,2,3, 4 .

 

WSiP

Język angielski

Sarah M Howell i Lisa Kester- Dodgson

Young Treetops 1. Podręcznik dla szkoły podstawowej.                 Young Treetops 1- ćwiczenia

Oxford

 Wykaz podręczników dla klasy  II  szkoły podstawowej   na rok szkolny 2015/2016

 

 Zajęcia edukacyjne

 

Autor

 

Tytuł

 

Wydawnictwo  uwagi

Edukacja wczesnoszkolna

Maria Lorek, Monika Zatorska

Agata Ludwa współpraca Maria Lorek

1. Nasza szkoła Podręcznik do szkoły podstawowej.Klasa2 część 1-4

2. Nasza szkoła. Matematyka Podręcznik do szkoły podstawowej.Klasa2 część 1-4

.

MEN

Edukacja wczesnoszkolna

J. Filipowicz ,K.Harmak, K. Izbińska ,dr MFuszara (edukacja przyrodnicza

J Brzózka, A. Jasiocha

Ćwiczenia z pomysłem.Klasa2  Część 1-4

 

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka.Klasa2  Część 1-4

 

 

WSiP

 

WSiP

       

Język angielski

Autorzy -    Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Young Treetops 2.– podręcznik do szkoły podstawowej.

+ ćwiczenia Young Treetops 2.

Oxford

 

Wykaz podręczników dla klasy  III  szkoły podstawowej   na rok szkolny 2016/2017

Zajęcia edukacyjne

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

 

Maria Lorek, Monika Zatorska

Agata Ludwa współpraca Maria Lorek

1. Nasza szkoła Podręcznik do szkoły podstawowej.Klasa3 część 1-4

2. Nasza szkoła. Matematyka Podręcznik do szkoły podstawowej.Klasa3 część 1-4

 

MEN

 

MEN

Edukacja wczesnoszkolna

 

J. Filipowicz ,K.Harmak, K. Iwbińska , E. Kłos

J Brzózka,A. Jasiocha J. Hanisz

 

 

 

Ćwiczenia z pomysłem.

Klasa3 Część 1-4

 

Ćwiczenia z pomysłem Matematyka.

Klasa3  Część 1-4

 

 

 

WSiP

 

 

WSiP

 

 

 

Język angielski

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc – Kurpaska

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc – Kurpaska

Super Sparks 3.Podręcznik dla kl.3. szkoły podstawowej

 

 

Super Sparks 3. Zeszyt ćwiczeń

Oxford University Press

 

 

Oxford University Press

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla klasy  IV  szkoły podstawowej   na rok szkolny 2016/2017

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo, numer dopuszczenia

Język polski

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

 

 

D. Chwastniewska, A. Gorzałczyńska – Mróz

D. Różek

 

 

 1. Klimowicz

K. Brząkalik

1.Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej  szkoły podstawowej. Cz. I. Kształcenie literackie i kulturowe.

 

 

2. Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Cz. II. Kształcenie językowe.

 

3. „Słowa na start!”Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

338/1/2011/2015

 

 

 

 

 

338/2/2011/2015

Matematyka

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka  z kluczem” cz. I i II. Podręcznik do matematyki dla klasy IV SP + ćwiczenia

Nowa Era

 

157/1/2012/z1

Przyroda

Maria Warko-Worłowska,

Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik dla kl. czwartej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz. 2.

Nowa Era

 

399/1/2011/2014

Historia

W. Surdyk – Fertsch

Bogumiła Olszewska

1.„My i historia”. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej .

 

2 .„My i historia”. Historia i społeczeństwo. Zeszyt ćwiczeń

Nowa Era/PWN

369/1/2011/2015

 

Język angielski

Philippa Bowen, Denis Delaney, Diana Anyakwo.

Team up 1 + ćwiczenia

OXFORD

682/1/2014/2015

Z. komputerowe

 Michał Kęska

Lubię to!” Podręcznik  do zajęć komputerowych dla klasy IV szkoły podstawowej.

Nowa Era

729/1/2015

Z. techniczne

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik dla kl.1V

Nowa Era

295/2010/2014

Plastyka

J.Lukas

 

„Do dzieła „ Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

326/1/2011/2015

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„I gra muzyka„  – podręcznik dla kl.4 – 6 SP + ćwiczenia

Nowa Era

569/2012/2015

 

Wykaz podręczników dla klasy  V  szkoły podstawowej   na rok szkolny 2016/2017

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo, numer dopuszczenia

Język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Wojciechowska,

A.Marcinkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: praca zbiorowa

 

 

 

 

 

 

1.Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Cz. 1.

Kształcenie literackie i kulturowe.

 

 

 

2. Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Cz. 2. Kształcenie językowe.

 

 

3. Słowa na start!
Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej
(nowe wydanie)

Nowa Era

 

338/4/2013/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338/3/2013/2015

Matematyka

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka  z kluczem” cz. I i II. Podręczniki do matematyki dla klasy V SP + ćwiczenia

Nowa Era

 

Przyroda

J. Ślusarczyk,

R. Kozak

F. Szlajfer

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik dla kl. piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

 

399/2/2013/2015

Przyroda

 J. Golanko

D. Marszał

U. Moździerz

T. Paczkowska

J. Stawarz

 

„Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla kl. piątej szkoły podstawowej. Nowe wydanie.

Nowa Era

 

 

Historia

 1. Olszewska,

W. Surdyk - Fertsch

1.„My i historia”. Historia i społeczeństwo. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej .

 

2 .„My i historia”. Historia i społeczeństwo. Zeszyt ćwiczeń dla kl.5. SP – nowe wydanie

Nowa Era/PWN

 

 

Język angielski

P. Bowen,

D. Delaney,

 D. Anyakwo.

Team up 2 + ćwiczenia

OXFORD

682/2/2014/2015

Z. komputerowe

 Michał Kęska

Lubię to!” Podręcznik  do zajęć komputerowych dla klasy V szkoły podstawowej.

Nowa Era

729/2/2016

Z. techniczne

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do Zajęć technicznych  dla  kl.V SP

Nowa Era

295/2/2010/2015

Plastyka

J.Lukas

 

„Do dzieła „ Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

„I gra muzyka„  – podręcznik dla kl.4 – 6 SP

Nowa Era

569/2012/2015

 

Wykaz podręczników dla klasy  VI  szkoły podstawowej  na rok szkolny 2016/2017

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo, numer dopuszczenia

Język polski

Marlena Derlukiewicz

„Słowa na start!” Podręcznik do kształcenia literackiego 
i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej (nowa podstawa programowa)

Nowa Era

338/5/2014

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

„Słowa na start!” Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej cz. 1. i 2.

Nowa Era

338/6/2014

Matematyka

Praca zbiorowa

Matematyka 2001. - podręcznik dla klasy VI + ćwiczenia cz. I i III
(nowa podstawa programowa)
Rok wydania 2014r.

WSiP

Przyroda

Joanna Stawarz
Feliks Szlajfer
Hanna Kowlczyk

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla kl.VI + zeszyt ćw. Cz. 1 i 2 (dla nowej podstawy programowej)

Nowa Era

 

Przyroda

Dominik Marszał

Monika Mochnacz

Joanna Stawarz

Maria Marko-Worłowska

 

Małgorzata Mańska

Maria Marko-Worłowska

Dominika Marszał

Joanna Stawarz

Zeszyt ćwiczeń cz. 1

Tajemnice przyrody

 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń cz.2

Tajemnice Przyrody

Nowa Era
399/3/2014

Historia

W. Surdyk – Fertsch

B. Olszewska

My i historia. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
dla nowej Podstawy Programowej

Wydawnictwo Szkolne PWN

Język angielski

Jenny Dooley

Virginia Evans

Welcome  Friends 3. Podręcznik

Express Publishing

Język angielski

Catherine Bright. Liz Kilbey, MałgorzataTetiurka

Repetytorium Szóstoklasisty. Sprawdzian szóstoklasisty.

PEARSON

Zajęcia komputerowe

 Michał Kęska

Lubię to 
kontynuacja z kl. 4 i 5

Nowa Era

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa? 
Kontynuacja z kl. 4 i 5

Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Luksa

„Do dzieła”

Nowa Era

 

Wykaz podręczników dla klasy  I gimnazjum   na rok szkolny 2016/2017

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo, numer dopuszczenia

  Język polski - podręcznik

Małgorzata Chmiel Piotr Doroszewski Anna Grabarczyk Wilga Herman  Zofia Pomirska

Słowa na czasie 1

 Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum

Nowa Era

95/1,2/2015/z1

 Język polski – Materiał ćwiczeniowy

Joanna Kuchta

Kształcenie językowe 1 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum

Nowa Era

Fizyka -podręcznik

Grażyna Francuz Ornat               Teresa Kulawik Maria Nowotny Różańska

Spotkania z fizyką 1

Nowa Era 93/1/2009/2015

Chemia–podręcznik

Jan Kulawik   Teresa Kulawik Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 1

Nowa Era

49/1/2009/2014

Biologia-

2 podręczniki

Małgorzata Jefimow

Marian Sęktas

Puls życia 1

Puls życia 2(w miesiącu maju, czerwcu)

Nowa Era

58/1/2009/2015

Geografia-podręcznik

Roman Malarz

Planeta Nowa

+ ćwiczenia

Nowa Era

7/1/2009/2015

Matematyka-

Podręcznik + ćwiczenia

Karolina Wej Wojciech Babiański Ewa Szmytkiewicz Jerzy Janowicz

Matematyka na czasie – podręcznik  + Ćwiczenia

Nowa Era

742/1/2015

 Historia

Jacek Chachaj Janusz Drab

Historia. Podręcznik klasa 1

Nowa Era/PWN

Historia

Adam Kowal          E. Ciosek                        A.Małek                                   

Historia 1. Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era/PWN

 Informatyka

Piotr Durka

Informatyka dla Ciebie

(dobrowolne dla uczniów zainteresowanych)

181/2009

Muzyka

 

Jan Oleszkowicz

Gra muzyka

Nowa Era

20/2009/2015

 Język angielski

Ben Wetz        James Styring Nicholas Tims Jenny Quintana Alicja Gałązka

New English Plus 2

+ ćwiczenia

Oxford

732/2/2015

Język niemiecki

Giorgio Motta

Magnet smart + ćwiczenia

Lektorklett z Nowej Ery

735/1/2015

Plastyka

 

Natalia Mrozkowiak

 

Sztuka tworzenia

 

Nowa Era

725/2014

 

 Wykaz podręczników dla klasy  II gimnazjum   na rok szkolny 2016/2017

przedmiot

autor

tytuł podręcznika

wydawnictwo, numer dopuszczenia

język polski

Małgorzata Chmiel; Piotr Doroszewski; Wilga Herman; Zofia Pomirska

Słowa na czasie 2

Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum

Nowa Era 95/3,4/2016/z1

Joanna Kuchta; Małgorzata Ginter; Joanna Kościerzyńska

Kształcenie językowe 2. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum

 

historia

Jacek Chachaj

Janusz Drob

Historia. Podręcznik dla gimnazjum, kl. II.

Nowa Era/ PWN

129/2/2013/z2

Adam Kowal

Urszula Małek

Ewa Ciosek

Historia. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum.

fizyka

Grażyna Francuz Ornat

Teresa Kulawik; Maria Nowotny Różańska

Spotkania z fizyką 2 i 3 – dwa podręczniki

 Nowa Era

biologia

Małgorzata Jefimow; Marian Sęktas

Puls życia 2

Nowa Era

 

chemia

Jan Kulawik

Teresa Kulawik; Maria Litwin

Chemia Nowej Ery 2

 

Nowa Era

matematyka

Karolina Wej

Wojciech Babiański

Ewa Szmytkiewicz; Jerzy Janowicz

Matematyka na czasie +

 Ćwiczenia + Zbiór zadań

Nowa Era 742/2/2016

geografia

Dawid Szczypński; Mirosław Wójcik

Planeta Nowa 2-podręcznik do geografii dla gimnazjum + zeszyt ćwiczeń; Atlas

 

Nowa Era 7/2/2009/2015

 

język angielski

Ben Wetz

James Styring

Nicholas Tims

Jenny Quintoina; Alicja Gałązka

New English Plus 3

+ ćwiczenia

Oxford

732/3/2015

język niemiecki

Giorgio Motta

 

Magnet smart 2 + ćwiczenia

Oxford z Nowej Ery; 732/2/2015

WOS

Wesołowska-Starnawska, Pilipiuk, Starnawski.

Bliżej świata. Gimnazjum. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Klasa 1-3. Zgodne z nową podstawą programową.

Nowa Era/PWN

140/2009

 

Wykaz  podręczników dla klasy  III gimnazjum   na rok szkolny 2016/2017

 

Przedmiot

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo, numer dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel

Wilga Herman

Zofia Pomirska

Piotr Doroszewski

„Słowo na czasie” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum

Nowa Era

95/5/2010

Wilga Herman

„Słowa na czasie” – podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy III gimnazjum (nieużywane)

Nowa Era

95/6/2010

Historia

Jacek Chachaj

Janusz Drob

Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Podręcznik dla gimnazjum kl. III

Wydawnictwo Szkolne PWN

Adam Kowal

Urszula Małek

Ewa Ciosek

Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum

Wydawnictwo Szkolne PWN

WOS

Elżbieta Dobrzycka

Krzysztof Makara

Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik 2. Reforma 2009

Operon

Fizyka

Grażyna Francuz –Ornat

Teresa Kulawik

Maria Nowotny - Różańska

Spotkania z fizyką, część 3 (kontynuacja) i 4

Nowa Era

Biologia

Małgorzata Jefimow

Marian Sęktas

Puls życia –część 3 - podręcznik

Nowa Era

Chemia

Zofia Kluz

Krystyna Łopata

Ewa Odrowąż

Michał Poźniaczek

Chemia w gimnazjum - podręcznik

WSiP

Matematyka

Anna Drążek

Ewa Duvnjak

Ewa Kokiernak – Jurkiewicz

„Matematyka wokół nas” – podręcznik + zbiór zadań

WSiP

Geografia

Mariusz Szubert

„Planeta Nowa” – część 3 + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

7/3/2010/2016

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Grzegorz Zając

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik z ćwiczeniami do klas 1-3 gimnazjum

Nowa Era

Zajęcia techniczne

Wojciech Hermanowski

Zajęcia modelarskie – zeszyt ćwiczeń dla ucznia

Operon

Język angielski

Jenny Quintana

„New Oxford Gimnazjum Expert”

Oxford

349/2011

Język niemiecki

Giorgio Motta

Magnet 3

+ ćwiczenia

Lektorklett

98/3/2011

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW – RELIGIA

Rok szkolny 2016/2017

 

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer podręcznika

0A

J. Snopek, D. Kurpiński

Radosne dzieci Boże.
Podręcznik do religii dla dziecka trzyletniego

Wyd. Jedność

AZ-01-01/10-KI-1/15

0B

J. Snopek, D. Kurpiński

Świat dziecka Bożego. Podręcznik do religii dla dziecka czteroletniego

Wyd. Jedność

AZ-02-01/10-KI-3/15

Klasa I SP

K. Mielnicki,
E. Kondrak

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Wyd. Jedność

AZ-11-01/12-KI-1/12

Klasa II SP

J. Czerkawski,
E. Kondrak

Idziemy do Jezusa.
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Wyd. Jedność

AZ-12-01/12-KI-3/12

Klasa III SP

J. Czerkawski,
E. Kondrak

Jezus jest z nami.
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej

Wyd. Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

 

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer podręcznika

Klasa IV SP

W. Janiga (red.)

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej

Wyd. Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

Klasa V SP

W. Janiga (red.)

Wierzę w Boga.
Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

Wyd. Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13

Klasa VI SP

W. Janiga (red.)

Wierzę w Kościół.
Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej

Wyd. Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

Klasa I G

P. Mąkosa (red.)

Spotykam Twoje słowo.
Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum

Wyd. Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

Klasa II G

P. Mąkosa (red.)

Z Tobą idę przez życie.
Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum

Wyd. Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

Klasa III G

P. Mąkosa (red.)

Żyję Twoją miłością. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum

Wyd. Gaudium

AZ-33-01/10-LU-1/14

 

 

 

 

 

 

Regulamin

korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

w Zespole Szkół w Koniuszowej

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub

          materiałów edukacyjnych,

      b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

      c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia.

 1. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników.
 2. Udostępnianie podręczników podlega rejestracji.
 3. Podręczniki wypożyczane do domu bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.
 4. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

§ 2

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Zespół Szkół w Koniuszowej: Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Gągora oraz Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
  • wypożycza (użycza) uczniom podręczniki lub
  • zapewnia uczniom dostęp do podręczników
  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 4. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki.

 

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA STAN SZKOŁY
 1. Podręczniki i ćwiczenia dostarczone lub zakupione zostają przekazane na stan Biblioteki.
 2. Podręczniki i ćwiczenia stanowią własność Szkoły.
 3. Podręczniki winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat szkolnych .
 4. Ćwiczenia winny być użytkowane przez okres 1 roku szkolnego

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

§ 1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników i ćwiczeń uprawnieni są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Koniuszowej, którzy rozpoczęli naukę w klasie I, II, IV SP oraz 1G w roku szkolnym 2015/2016 a także klasach III SP, 2G i 3G w latach następnych.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie (użyczanie) odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 23 czerwca danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych

            materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

1.      Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

2.      Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3.      Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.

4.      Dokumentacja dotycząca wypożyczania  podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

5.      Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

6.      Rodzic podpisem potwierdza (załącznik nr 1):

  • zapoznanie się z niniejszym regulaminem;
  • wypożyczenie podręcznika;
  • przekazanie materiałów ćwiczeniowych.
 1. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 4

Zmiana Szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik i materiały edukacyjne.
 2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia.
 3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste oprawienie książki.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika

 1. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia podręcznika jest zobowiązany do jego naprawy.
 3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 3

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika, o której mowa w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

3.      W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, Rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika, po sporządzeniu protokołu (załącznik nr 2). Wpłaty dokonuje się na konto szkoły.

 1. Zapisu ustępu 3 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
 2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.
 3. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Szkoła, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

7.   W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

§ 4

Zwrot podręczników

 1. W przypadku braku zwrotu podręcznika w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia pokrycia kosztów zakupu podręcznika.
 2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły na podstawie faktury zakupy lub innego dowodu księgowego .

3.      W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika Szkoła, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 1. Inwentaryzacja zasobów podręczników odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów
 3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych

 

Koniuszowa, dnia..................

Oświadczenie

Klasa .....

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu wypożyczania podręczników i przekazywania materiałów edukacyjnych. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością Biblioteki Zespołu Szkół w Koniuszowej i zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego podręcznika,

 

Lp.

Imię i nazwisko uczennicy/ucznia

Podpis Rodzica/prawnego opiekuna

Uwagi

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych

 

Koniuszowa, dnia..................

.............................

Pieczęć szkoły

 

Protokół

zgubienia podręcznika/znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe używanie/zniszczenia podręcznika1

 

sporządzony w dniu ................................................. 20......r. przez komisję w składzie:

 

1)............................................................................................

 

2)............................................................................................

 

3)............................................................................................

 

w obecności: ...............................................................................................................

                                           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

1.Komisja stwierdziła, że podręcznik nr inwentarzowy .................. o wartości ...................... został:

a)      zgubiony;

b)      znacznie zużyty (poza zwykłe używanie);

c)      zniszczony.1

 

2.Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych rodzice/opiekuni prawni ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

 

3.Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi...............

 

Podpisy członków Komisji:

1...................................

2....................................

3....................................                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

1 Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 3

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------                                                           Koniuszowa, dnia…………….......

           (Pieczątka szkoły)                                                                                                          

 

 

 

Wezwanie do zapłaty

Tytuł

Nr inwentarzowy

Wartość podręcznika

Kwota do zapłaty

 

 

 

 

 

Słownie do zapłaty……………………………………………………………………………

Wyżej wymieniona kwotę prosimy wpłacić na konto Szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

 

 

-----------------------------------------------

(podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych

 

Protokół kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych

Komisja w składzie:  …………………………………………………

                                   ………………………………………………...

                                   ………………………………………………...

Działająca z upoważnienia dyrektora szkoły, stwierdza, iż w okresie od dnia……… do dnia…… przeprowadziła kontrolę zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych.

W wyniku kontroli stwierdzono:

 1. Stan ewidencji księgozbioru podręczników:
 • Zapisano w księdze inwentarza podręczników od numeru ..............................

do numeru…………….…….. woluminów………………. o wartości …………………

 • Stan księgozbioru wg kontroli woluminów…………………  wartość zł…………………..
 1. Sprawdzono/nie sprawdzono zgodność zapisów w księgach inwentarzowych z dowodami wpływów oraz stanem faktycznym.1
 2. Stan faktyczny księgozbiorów:

Ogółem woluminów…………………………………………  wartość zł………………………..

 1. Stwierdzono brak woluminów……………………… wartość zł…………………….
 2. Występujące braki podręczników uznaje się za niezawinione…………………………

Podpisy komisji:

 1. .............................................................................

 

 1. .............................................................................

 

 

 1. .............................................................................

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska